เครื่องขัด Vibratory

 
 
รุ่น : เครื่องขัด Vibratory
เหมาะสำหรับ งานลบคลีบ ลบคม ขัดเงา งานจำนวนมาก เช่น งานจิเวลรี่ ทองเหลือง งานปั้มขึ้นรูปต่างๆ พร้อมทั้งหินขัด น้ำยา บริการให้คำปรึกษา และ Test งานฟรี
 

 

 

 

Type AB With Separator  

 

 Model  Capacity  Motor  Electricty  Motor  Weight       A         B         L       W        H     
                   L        Kw     V/Hz          Rpm      Kg         mm      mm     mm     mm    mm   
AB150      150       1.1     380/50     1440       320        220     315    1080   1040    880    
AB200      220       1.5     380/50     1440       400        270     390    1270   1200    870
AB400      420       2.2     380/50     1440       630        330     415    1500   1440    1080 
AB600      600       5.5     380/50     1440      1350       390     560    2040   1840    1360 
AB180X   180       1.5      380/50     1440       598        270     410    1319   1200    1086 
AB300X   300       2.2      380/50     1440       755        295     460    1435   1320    1160
AB400X   400       2.5      380/50     1440       800        330     480    1580   1400    1180 
AB620X   620       7.5      380/50     1440      1450       400     515    1900   1750    1400
AB980X   980       10       380/50     1440      2765       510     700    2250   2050    1700 
AB1500X 1500     18       380/50     1440      3100       510     900    2360   2120    1810
 
 
 
Type B Without Sepaeator
 
Model Capacity      Motor      Electricty     Motor    Weight      A       B         L         W         H   
                L               Kw          V/Hz           Rpm        Kg       mm    mm     mm      mm      mm 
B30       30         *0.25/0.37**  380/50        1440        50       145    190     510      510      620 
B50       50              0.55         380/50        1440        90       190     240    640      640      700
B80       80               1.1          380/50        1440       110       230    250    800      800      690  
B150     150             1.1          380/50        1440       300       220    320    1030   1030     890
B200     200             1.5          380/50        1440       400       270    380    1200   1200     870 
B300     300             2.2          380/50        1440       560       290    365    1330   1330    1010
B400     400             2.2          380/50        1440       600       335    380    1430   1430    1040
B600     600             5.5          380/50        1440     1300       380    480    2000   1900    1400
B900     900              11          380/50        1440     2500       455              2160    2160   1400
B1200 1200              10          380/50        1440     3200       640              2380    2350   1460
B50X      50            0.37         380/50         1440       100       190    240      755      625     725
B80X      80            0.75         380/50         1440       170       230    270      770      770     880
B150X  150              1.1         380/50         1440       380       230    350    1020    1020     930
B200X  200              1.5         380/50         1440       460       270    370    1280    1280   1020
B300X  300              2.2         380/50         1440       730       290    410    1420    1330   1100
B450X  450         *2.5/5.0**    380/50         1440       900       360    460    1460    1460   1240
B650X  650         *5.5/7.5**    380/50         1440     1400       400    520    1740    1740   1400
B900X  900             10           380/50         1440     2325       480    650     2010   1980   1595
 
 
Type C Without Separator
 
Model     Capacity   Motor     Electricty          Motor    Weigh      A         B           L        W        H   
                     L           Kw          V/Hz              Rpm        Kg        mm     mm       mm     mm     mm  
C100      100        *1.1/2.2**   380/50             1440       300       210     320      1050   1000    900
C200      200        *1.5/3**      380/50             1440       400       260     390      1250   1220    920
C300      300        *2.2/3.7**   380/50             1440       560       280                 1340   1320   1030
Visitors: 331,099