Glass Beads

รุ่น : Glass Beads
ทำมาจาก soda lime glass สามารถใช้งานพ่นทำความสะอาดชิ้นงานได้ทั่วไป ราคาไม่สูง มีลักษณะกลมไม่ทำลายผิวงาน เหมาะกับงานทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่ต้องการทำลายเนื้องาน เช่น งานทำความสะอาดแม่พิมพ์ งานแต่งผิวแสตนเลส อลูมิเนียม ฯลฯ
 

คุณสมบัติ

  • ถนอมผิวงาน ไม่ทำลายผิวงาน
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากการทำความสะอาดผิวงานด้วยสารเคมี
  • ให้พื้นผิวที่เรียบ เนื่องจากมีลักษณะกลม
  • อัตราการสิ้นเปลืองต่ำ
  • ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
  • Soda Lime glass ไม่มีส่วนประกอบของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (no free silica)
  • สามารถใช้กับเครื่องพ่นทรายระบบ pressure, ระบบ suction, การพ่นทรายระบบเปียก (wet blast)
  • การพ่นระบบแห้ง (dry blast)

 

ข้อมูลทางเทคนิค
Soda Lime Glass
No free silica
ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)
2.45 – 2.50 g/cm3
น้ำหนักจำเพาะ (Bulk Density)
1.54 kg/m3
ความแข็ง Hardness (Mohs)
5.5
สี (Color)
ใส ไม่มีสี
รูปทรง ลักษณะ
กลม
ความกลม
65 – 95 %
 
ส่วนประกอบทางเคมี
SiO2
73.00 %
Na2O
14.30 %
K2O
0.60 %
CaO
9.20 %
MgO
4.00 %
Fe2O3
0.11 %
Al2O3
2.00 %
 
ขนาดของ Glass Beads
เบอร์
ขนาด (ไมครอน)
No.3
425-850
No.4
250-425
No.6
180-300
No.8
150-250
No.9
106-212
No.10
75-150
No.11
53-106
No.12
45-90
No.13
45-0
 
Visitors: 331,094