โต๊ะช่างแต่ง

  

ข้อมูลเชิงเทคนิค

 ขนาดของโต๊ะ (ก xยxส)          : 900 x 722 x 870 (mm)

 มอเตอร์                                   : 220v /680w /3000 rpm

 กำลังไฟฟ้า                             : Single Phase /220v /50Hz

 ถุงกรองฝุ่น                              : 1 Set PE400

 ระบบดูดฝุ่น
 มอเตอร์ดูดฝุ่น                   680 W
 อัตตราการไหลของลม      1930.8 Cfm (3280 m3/h)
 ถุงกรองฝุ่น                        1 ชุด
 
                
 
Visitors: 331,094