เครื่องพ่นทรายแบบ Roller

        
รุ่น : Roller Type
เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก และปริมาณงานพ่นมาก

รูปแบบการพ่น การป้อนชิ้นงาน และระบบแยกฝุ่น มีทั้งแบบธรรมดา แบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ จำนวนหัวพ่น ขึ้นอยู่กับชิ้นงาน องศาการพ่น และปริมาณงานต่อวัน ทางบริษัท ฯ สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ สำหรับชิ้นงานของท่าน

        

 

       

Visitors: 331,097