ประวัติความเป็นมา

บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านงานพ่นทราย งานเตรียมผิววัสดุ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเครื่องพ่นทรายคุณภาพสูง ราคามาตรฐาน การบริการหลังการขายที่ดี และตรงตามความต้องการตามลักษณะของงาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Kepler”

เครื่องจักรที่ผลิตประกอบด้วยเครื่องพ่นทราย และระบบดูดฝุ่น สำหรับเครื่องพ่นทรายมีทั้งระบบ Suction, ระบบ Pressure และ ระบบ Wheel Blast สำหรับทรายพ่นที่บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิต ได้แก่ Stainless Steel Cut Wire, Aluminium Cut Wire และ Copper Cut Wire และทรายพ่นที่นำเข้าได้แก่ Glass Beads, Aluminium Oxide, Silicon Carbide, Plastic Abrasives, Polycarbonate, Stainless Steel Shot, Zinc Shot , Ceramic Beads ฯลฯ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับงานพ่นทราย ทางบริษัท ฯ มีบริการทดสอบชิ้นงาน ฟรี

Visitors: 331,095