ถุงมือพ่นทราย

ถุงมือพ่นทราย

  

      1. ถุงมือยาง

     ข้อมูลเทคนิค

        ความยาว                             :     60 ซ.ม.

      เส้นผ่าศูนย์กลางปากถุงมือ   :     11.50 ซ.ม.

      วัตถุดิบ                                :      ยาง

      ขนาดบรรจุ                          :     1 คู่ / ถุง

 

      

 2.  ถุงมือเคลือบโพลียูเรเทน

    ข้อมูลเทคนิค

     ความยาว-เส้นผ่าศูนย์กลางปากถุงมือ   : ตัดตามความต้องการของผู้ใช้

     ส่วน A         :  บุผ้าด้านใน เพื่อความสบายในการใช้งาน 
                       ภายนอกเคลือบโพลียูเรเทนเพื่อความทนทานในงาน
                       พ่นทราย

      ส่วน B        : บุผ้าด้านใน เพื่อความสบายในการใช้งาน 
                       ภายนอกทำด้วยหนังเทียม

     ขนาดบรรจุ  : 1 คู่/ถุง

Visitors: 331,099