หัวพ่นทราย Pressure

หัวพ่นทรายระบบ Pressure

หัวพ่นทรายมีหน้าที่เร่งการรวมตัวระหว่างลมและทรายพ่น ติดอยู่ที่ส่วนปลายของสายพ่นทราย

1.  หัวพ่นทราย รุ่น KTN
      หัวพ่นทรายระบบ Pressure สำหรับเครื่องพ่นทรายขนาด 300 ปอนด์และ 600 ปอนด์ขึ้นไป ภายในทำด้วยโบรอนคาร์ไบด์ ส่วนภายนอกครอบด้วยอลูมิเนียม

2.  หัวพ่นทราย รุ่น KBN
      หัวพ่นทรายระบบ Pressure สำหรับเครื่องพ่นทรายขนาดเล็ก เช่น 50 ปอนด์, 100 ปอนด์ ภายในทำด้วยโบรอนคาร์ไบด์ 

ภายนอกครอบด้วยสแตนเลส  
   

 

Visitors: 331,099