ปืนพ่นทราย

ปืนพ่นทราย
ปืนพ่นทรายเค็พเลอร์ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย, Air Jet, ฝาครอบ Nozzle ถูกออกแบบเพื่อใช้กับ
หัวพ่นมาตรฐานทั่วไป เช่น หัวพ่นเซรามิค NTK, หัวพ่นถังสเตนคาร์ไบด์, หัวพ่นโบรอนคาร์ไบด์ 
 
ลำดับ
รายละเอียด
จำนวน
1
Nozzle Holder
1
2
Ceramic Nozzle (Dia 6,9 mm.)
1
3
Rubber Seal
1
4
Body Gun
1
5
Screw
1
6
Air Jet + Air Jet Sleeve
1
7
Copper Fitting
1
8
Brass Fitting
1
Visitors: 331,099