หัวพ่นเซรามิค

            หัวพ่นเซรามิค

     
        

   หัวพ่นเซรามิค สำหรับใช้กับเครื่องพ่นทราย ระบบ Suction มีความคงทนสูง ใช้งานได้นาน มีส่วนผสมของอลูมิน่าถึง 92% 
 
ข้อมูลจำเพาะ
 
รายละเอียด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน (มิลลิเมตร)
 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก (มิลลิเมตร)
d
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก (มิลลิเมตร)
D
ความยาว 
(มิลลิเมตร)
L
หัวพ่นเซรามิค 
เบอร์ 6
6 20 30
60
หัวพ่นเซรามิค 
เบอร์ 9
9 20 30 60
                                                    
   
                                           
 
คุณสมบัติ                 
ลักษณะปรากฏ                    สีขาว
อลูมินา                               92 %
ความหนาแน่นรวม                 3.65 g/cm3
ความหนาแน่นปรากฏ             3.65 g/cm3
% รูพรุนเปิด                         0.2
ค่าความแข็ง                         1,300 – 1,350 kg/mm2

 

Visitors: 331,094