หินขัดและน้ำยาขัด

           
 

 Industries Served

- Castings

- Zinc, aluminium die castings

- Forgings

- Jewelry

- Non-ferrous parts such as brass, copper

- Electrical parts

- Etc

 

 

                            

 

          Triangle                                  Angle Cut Tristar                        Ceramic Ball                       Angle Cut Cylinder

        - 6x6 mm                                     - 10x10 mm                             - Dia 5 mm                          - 6x12 mm

        - 10x10 mm                                 - 15x15 mm                              - Dia 8 mm                          - 8x16 mm

        - 20x20 mm                                                                                - Dia 19 mm                        - 10x20 mm

 

                           

        Porcelain Pin                            Porcelain Triangle                        Porcelain Ball                       Plastic Media

      - 1.3x2.7 mm                                  - 6x6 mm                               - Dia 3 mm                          - 10x10 mm

                                                                                                        - Dia 5 mm                                         

                    

        Stainless Steel Ball                   Stainless Steel Satellite

          - Dia 3 mm                                 - 3.5x5.5 mm

          - Dia 4 mm

     

 
Visitors: 331,099