สแตนเลส คัทวาย / อลูมิเนียม คัทวาย / คอปเปอร์ (ทองแดง) คัทวาย
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
สแตนเลส คัทวาย / อลูมิเนียม คัทวาย / คอปเปอร์ (ทองแดง) คัทวาย  

รหัส : Cut Wire
รุ่น : Stainless Steel Cut Wire/ Aluminium Cut Wire / Copper Cut Wire
รายละเอียดย่อ :
เป็นวัตถุที่ใช้ในงานพ่นที่ได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะงาน Shot Peening ที่ต้องการวัตถุที่ใช้ในงานพ่นที่มีค่าความแข็งสูง เนื่องจากลักษณะการพ่นจะเป็นการพ่น ซ้ำ ๆ คัทวายที่ได้รับความนิยมและใช้อยู่ในปัจจุบันจะทำมาจากโลหะประเภท สแตนเลส, อลูมิเนียม และทองแดง ซึ่งมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ตามวัตถุดิบที่ใช้ทำ คัทวายจะทำมาจากลวดที่เป็นเส้นตรงและถูกตัดออกให้มีขนาดเท่า ๆ กัน ความยาวเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวด มีขนาด รูปร่าง ค่าความแข็ง และน้ำหนักจำเพาะเท่า ๆ กัน
รายละเอียดทั้งหมด :

เป็นวัตถุที่ใช้ในงานพ่นที่ได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะงาน Shot Peening ที่ต้องการวัตถุที่ใช้ในงานพ่นที่มีค่าความแข็งสูง เนื่องจากลักษณะการพ่นจะเป็นการพ่น ซ้ำ ๆ คัทวายที่ได้รับความนิยมและใช้อยู่ในปัจจุบันจะทำมาจากโลหะประเภท สแตนเลส, อลูมิเนียม และทองแดง ซึ่งมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ตามวัตถุดิบที่ใช้ทำ คัทวายจะทำมาจากลวดที่เป็นเส้นตรงและถูกตัดออกให้มีขนาดเท่า ๆ กัน ความยาวเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวด มีขนาด รูปร่าง ค่าความแข็ง และน้ำหนักจำเพาะเท่า ๆ กัน

อุตสาหกรรมที่เหมาะสม
อุตสาหกรรมยานยนต์ , โรงหล่อ , งานทำแม่พิมพ์ , อุตสาหกรรมผลิตล้อรถยนต์, อากาศยาน ฯลฯ
ส่วนประกอบทางเคมี
ส่วนประกอบสแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส อลูมิเนียม คอปเปอร์
contents เกรด SUS 430 เกรด SUS 304 เกรด 1070 (ทองแดง)
C 0.08 % 0.07 % / /
Si 1.00 % 1.00 % 0.20% /
Mn 1.00 % 2.00 % 0.03% /
P 0.040 % 0.045 % / /
S 0.03 % 0.03 % / /
Ni - % 8.50-10.50 % / /
Cr 15.50-17.50 % 17.00-19.00 % / /
Cu / / 0.04% 99.00%
Fe / / 0.25% /
Mg / / / /
Zn / / 0.04% /
อื่น ๆ / / / 1.00 %

ค่าความแข็ง
ลวดสแตนเลสตัด เกรด SUS 304 400-600 HV
ลวดสแตนเลสตัด เกรด SUS 430 300-450 HV
ลวดอลูมิเนียมตัด เกรด 1070 40-60 HV
ลวดทองแดงตัด 180-205 HV

น้ำหนักจำเพาะ (g/cc)
ลวดสแตนเลสตัด เกรด SUS 304 7.95
ลวดสแตนเลสตัด เกรด SUS 430 7.75
ลวดอลูมิเนียมตัด เกรด 1070 2.70
ลวดทองแดงตัด 8.60

ขนาดที่มีจำหน่าย
ลวดสแตนเลสตัด เกรด SUS 304 0.3 – 1.2 mm.
ลวดสแตนเลสตัด เกรด SUS 430 0.3 – 1.2 mm.
ลวดอลูมิเนียมตัด เกรด 1070 0.2 – 1.2 mm.
ลวดทองแดงตัด 2.5 - 3.0 mm.Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
44/20 หมู่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 034-989710-5, 081-2572051, 081-2574268, 081-2575905 แฟกซ์. 034-989716 อีเมล์ : sales@kepler.co.th
ฝ่ายต่างประเทศ ติดต่อ: angkana@kepler.co.th