หัวพ่นเซรามิค
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
หัวพ่นเซรามิค

                                                       หัวพ่นเซรามิค

                       
       
   หัวพ่นเซรามิค สำหรับใช้กับเครื่องพ่นทราย ระบบ Suction มีความคงทนสูง ใช้งานได้นาน มีส่วนผสมของอลูมิน่าถึง 92% 
 
ข้อมูลจำเพาะ
 
รายละเอียด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน (มิลลิเมตร)
 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก (มิลลิเมตร)
d
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก (มิลลิเมตร)
D
ความยาว
(มิลลิเมตร)
L
หัวพ่นเซรามิค
เบอร์ 6
6 20 30 60
หัวพ่นเซรามิค
เบอร์ 9
9 20 30 60
                                                    
                                               
 
คุณสมบัติ
                     
             
ลักษณะปรากฏ                    สีขาว
           อลูมินา                               92 %
              ความหนาแน่นรวม                 3.65 g/cm3
              ความหนาแน่นปรากฏ             3.65 g/cm3
              % รูพรุนเปิด                         0.2
              ค่าความแข็ง                         1,300 – 1,350 kg/mm2

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
44/20 หมู่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 034-989710-5, 081-2572051, 081-2574268, 081-2575905 แฟกซ์. 034-989716 อีเมล์ : sales@kepler.co.th
ฝ่ายต่างประเทศ ติดต่อ: angkana@kepler.co.th